بهترین مرکز پزشکی

به ارمغان آوردن
سلامتی
به زندگی برای تمام خانواده

خدماتی که ما ارائه می دهیم

متخصصان ما

دکتر مانگل عمل جراحی ارتوپدی
دکتر. کری فیشر متخصص غدد
دکتر شوتز پزشکی داخلی
دکتر. پو دامارین عمل جراحی ارتوپدی