خط راهنما - 7890123

شادی سیگاری است که نامیده می شود مراقبت از سالمندکمک مالی شما برای مردم و توجه شما به ما بسیار معنی دارد.

کمک مالی تماس با ما

خط راهنما - 7890123

شادی سیگاری است که نامیده می شود مراقبت از سالمندکمک مالی شما برای مردم و توجه شما به ما بسیار معنی دارد.

کمک مالیتماس با ما

خط راهنما - 7890123

شادی سیگاری است که نامیده می شود مراقبت از سالمندکمک مالی شما برای مردم و توجه شما به ما بسیار معنی دارد.

کمک مالیتماس با ما
 • 01
  شادی سیگاری است که نامیده می شود مراقبت از سالمندکمک مالی شما برای مردم و توجه شما به ما بسیار معنی دارد.
  خط راهنما - 7890123
 • 02
  شادی سیگاری است که نامیده می شود مراقبت از سالمندکمک مالی شما برای مردم و توجه شما به ما بسیار معنی دارد.
  خط راهنما - 7890123
 • 03
  شادی سیگاری است که نامیده می شود مراقبت از سالمندکمک مالی شما برای مردم و توجه شما به ما بسیار معنی دارد.
  خط راهنما - 7890123
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

مراقبت از سالمندان

مجموعه خیریه ها:950 مهدف مورد انتظار: 120 میلیون

 • 1399
 •  
 • 1400

این کل مبلغی است که امسال (1399) برای امور خیریه و مراقبت از سالمندان جمع کرده ایم
12 مهر 1400

12 مهر 1400

برگزاری روز جانی سالمند درمرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان ایران
ورود به رویداد
مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان

مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان

مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندانمرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.
مشاهده خدمات مرکز

ما کمک ها و تلاش های شما را در اولویت قرار می دهیم

با دیگر سالمندان دوست شوید و هرگز احساس تنهایی نکنید. دوستی ، برنامه و فعالیت های نامحدود به طور منظم.
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
در مراقبت از سالمندان در خانه

در مراقبت از سالمندان در خانه

با دیگر سالمندان دوست شوید و هرگز احساس تنهایی نکنید. دوستی ، برنامه و فعالیت های نامحدود به طور منظم.
اشتراک مدد کار ارشد

اشتراک مدد کار ارشد

با دیگر سالمندان دوست شوید و هرگز احساس تنهایی نکنید. دوستی ، برنامه و فعالیت های نامحدود به طور منظم.

پرستاری در منزل شما، جایی که حالتون بهتره

Image
Image

کمک مالی

کمک های مالی در هر سال

با دیگر سالمندان دوست شوید و هرگز احساس تنهایی نکنید. دوستی و برنامه ها.

مناسبت ها

کمک های مالی در هر سال

با دیگر سالمندان دوست شوید و هرگز احساس تنهایی نکنید. دوستی و برنامه ها.

داوطلب

داوطلبان محلی شگفت انگیز

با دیگر سالمندان دوست شوید و هرگز احساس تنهایی نکنید. دوستی و برنامه ها.

بازدید کننده

کمک های مالی در هر سال

با دیگر سالمندان دوست شوید و هرگز احساس تنهایی نکنید. دوستی و برنامه ها.

داوطلب خانه سالمندان باشید

داوطلب شدن می تواند به شما در یافتن دوست ، یادگیری مهارت های جدید ، پیشرفت شغلی و حتی احساس شادی و سلامتی بیشتر کمک کند. بیاموزید که چگونه در خانه سالمندان مناسب خود را پیدا کنید.

محمد علی صفری

مشتری راضی ما

Image

ما پیشنهادات شگفت انگیزی برای شما داریم

آماده همکاری هستید؟

داوطلب شدن می تواند به شما در یافتن دوست ، یادگیری مهارت های جدید ، پیشرفت شغلی و حتی احساس شادی و سلامتی بیشتر کمک کند. بیاموزید که چگونه در موسسه خیریه مراقبت از سالمندان مناسب خود را پیدا کنید.